RESTAURANT PALERMO Restaurant Lleida Lleida
Tot tipus d'actes que requereixen de la solemnitat de presentacions, xerrades, posades en escena de productes... acompanyant-ho amb el servei discret i elegant de restauració de Restaurant Palermo.