RESTAURANT PALERMO Restaurant Lleida Lleida
Benvingut a la pàgina web de PALERMO

A continuació li exposem les condicions d'ús d'aquesta pàgina http://www.restaurantpalermo.es. La navegació per aquesta pàgina http://www.restaurantpalermo.es li atorga el rol d'usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1- Identificació

De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que Palermo és un domini de l'empresa PALERMO amb domicili social a Av, Exercit, 48 (Antiga NII) 25194 LLEIDA. La societat es denomina PALERMO amb CIF: B25358565. 

2- Normes d'Utilització

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d'aquesta http://www.restaurantpalermo.es o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.


3- Propietat intel·lectual

Les pàgines de PALERMO i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals PALERMO o les empreses del seu grup són titulars o llicenciatàries legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l'autorització prèvia i expressa.


4- Responsabilitat

La nostra intenció és la d'oferir un http://www.restaurantpalermo.es que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat. De tota manera, l'informem que no podem garantir l'accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

PALERMO no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

PALERMO no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

- Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions.

- Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació.

- Ús indegut o inadequat del sitioweb.

- Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

EL usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquest lloc web, podrà ser reclamat pels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l'usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", ... o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del http://www.restaurantpalermo.es


5 - Política de privacitat i de protecció de dades.

En la navegació per la nostra http://www.restaurantpalermo.es és possible que es recopilin de vostè certes dades de caràcter personal, necessaris per a la prestació dels serveis sol·licitats. En concret Vè. Ens pot proporcionar informació en els següents apartats:

- Contacte. Dades de contacte per poder respondre a qualsevol pregunta que vostè. Ens faci.

En compliment de la LOPD us informem que les dades facilitades seran incorporades als fitxers de PALERMO  Amb la finalitat de gestionar la relació comercial, així com informar dels nostres serveis, productes i ofertes. Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a nostre dep. d'administració Av, Exercit, 48 (Antiga NII) 25194 LLEIDA.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades subministrades per vostè. En algun dels apartats anteriors, quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, titularitat de PALERMO amb la finalitat de prestar els serveis que ens sol·licita.

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat de PALERMO, qui assumeix les mesures d'àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i resta de legislació aplicable.

Vè. Ens autoritza a enviar-li ofertes de productes i serveis que poguéssim considerar del seu interès, sempre relacionades amb la nostra activitat, excepte en el cas en què Vè. Ens manifesti el contrari, mitjançant comunicació escrita dirigida a PALERMO. Av, Exercit, 48 (Antiga NII) 25194 LLEIDA o bé enviant un correu electrònic a http://www.restaurantpalermo.es 

En qualsevol moment vostè. Pot exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida a PALERMO  Av, Exercit, 48 (Antiga NII) 25194 LLEIDA. También pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a http://www.restaurantpalermo.es 

Preguem ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.


6- Legislació

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.