RESTAURANT PALERMO Restaurant Lleida Lleida
Quantes persones assistiran
Quan es farà l'esdeveniment
Després de l'apat haurà festa